آخرین خدمات
حمل و نقل هوایی

تسهیلات ما، ما را قادر به ارائه سرویسهای هوایی محموله با پروازهای مستقیم و مطمئن در سطح جهان می نماید و اگرچه جابجایی هوایی کالاها مستلزم کمی زمان بیشتر برای رسیدن به مقصد است، ولی در بسیاری موارد برای مشتریان مقرون به صرفه است و محموله هوایی اضطراری بلافاصله از و یا به هر نقطه ای از جهان قابل ارسال و دریافت است.

متخصصین ارائه سرویس به مشتری شرکت حمل و نقل سهیل ترابر می توانند به شما نشان دهند که چگونه با مهارت از گزینه حمل و نقل هوایی بنحوی ایمن به نفع شما بهره می گیرند و در نتیجه در جلب وفاداری مشتری کوشایند و مستقیماً در جهت کسب منفعت بیشتر برای شما عمل می کنند.

تسهیلات ما، ما را قادر به ارائه سرویسهای هوایی محموله با پروازهای مستقیم و مطمئن در سطح جهان می نماید و اگرچه جابجایی هوایی کالاها مستلزم کمی زمان بیشتر برای رسیدن به مقصد است، ولی در بسیاری موارد برای مشتریان مقرون به صرفه است و محموله هوایی اضطراری بلافاصله از و یا به هر نقطه ای از جهان قابل ارسال و دریافت است.

شرکت ما در زمینه جابجایی محموله های دارای مخاطره و فاقد مخاطره دارای گواهینامه و آموزش لازم است. داشتن معلومات کافی در مورد قواعد و اسناد دائماً در حال تغییر در هر کشور از جمله الزامات است تا محموله هوایی به موقع و سالم به مقصد خود برسد.

خدمات ما شامل موارد زیر هستند :

•ایجاد پالت

•ایجاد مهر و موم با پیچش حفاظتی

•تهیه برچسب و بارنامه داخلی برای حمل

•صادرات یا واردات هوایی محموله

•بسته بندی و توزیع مناسب

•حفاظت و حمل

•تحویل درب به درب

•قابلیت های جابجایی محموله های خطرناک

•بیمه محموله

•اجاره دربست و نیمه دربست هواپیما