تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس:
خ کریمخان خ نجات اللهی جنوبی پ 154 ط اول
تلفن: (+98)21-88923016-19 88901395-88906303-88806157-88801357
فکس: (+98)21-88899233-88922631

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:
مدیریت:آقای محمد مظفری
تلفن: 88801357 -021 پست الکترونیکی: m-mozafari@soheiltarabar.ir

مدیریت حمل ونقل دریایی: خانم مرجان صفرزادگان 
تلفن: 88923018 -021 پست الکترونیکی: M-SAFARZADEGAN@SOHEILTARABAR.COM

مدیریت صادرات و واردات هوایی: خانم بهار قاسمی
تلفن:88923016-021  پست الکترونیکی:  - b-ghasemi@soheiltarabar.com

مدیریت فروش: آقای محمد معرف
تلفن: 88923017-021 پست الکترونیکی: m-moaref@soheiltarabar.ir

حسابدار: آقای حسین اسحاقی
تلفن:88901395 -021 پست الکترونیکی: h-eshaghi@soheiltarabar.ir

امور مشتریان: خانم زهرا ملا محمد
تلفن:88923016-021پست الکترونیکی: Z-MOLLAMOHAMMAD@SOHEILTARABAR.COM

روابط عمومی:
پست الکترونیکی: info@soheiltarabar.ir