آخرین خدمات
حمل و نقل دریایی

متخصصان ارائه سرویس به مشتریِ شرکت حمل و نقل سهیل ترابر به شما می توانند به صورت ماهرانه از گزینه حمل و نقل آبی به تجارت جدید شما بنحوی ایمن یاری برساند، مشتریان را وفادار سازد و مستقیماً در جهت منافع آنان عمل نماید. پیش پیمانهای ما با خطوط کشتی رانی امکان تضمین یک سرویس با کیفیت با حداقل قیمت ممکن را به ما می دهد.
ما همچنین ارائه سرویسهای LCL و FCL را به شما پیشنهاد می کنیم، ما از و به همه مراکز تجاری عمده کانتینرهای خود را بارگذاری می کنیم. سرویسهای شرکت حمل و نقل تهران در حمل و نقل دریایی متضمن مزایای زیر است :
•استانداردی بالا در سرویس جهانی
•سرویس مطمئن با نرخی رقابتی
•زمان ترانزیت (عبور) ویژه و ثابت حاوی کلیه وضعیتها در زنجیره حمل و نقل
•نسبت عملکرد / قیمت خارق العاده
•درجه بسیار بالایی در قابلیت انعطاف
همچنین سرویسهای ما دارای شرایط زیر هستند :
•سرویسهای ادغام
•برداشت و حمل با کامیون
•حمل و نقل
•پی گیری و مراقبت
•بسته بندی و بند زنی
•بیمه
•ترخیص گمرکی
•تحویل در محل
•حمل و نقل محموله های پرمخاطره
•صادرات / واردات LCL/ FCL
•تدوین اسناد صدور
•بیمه و بررسی اسناد
•ترخیص گمرکی در صادرات و واردات
•بسته بندی و بند زنی کالاهای عمومی و خانوادگی
•حمل و نقل چند وضعیتی