آخرین خدمات
حمل و نقل زمینی

کوشش ما در تحصیل رضایت و پاسخ به نیازهای مشتریان برحسب خواست و سفارش آنانست و تیم آموزش دیده و فعال ما با انگیزه خدمت آماده حل مسائل مرتبط با امور حمل و نقل کالاهای عمومی و صنعتی است. با استفاده از تجهیزات لازم، انبار، و امور لجستیکی است.
سرویسهای ما بر حسب الزامات مرتبط با مشتری ارائه می شوند و بنا به تأیید مشتریان این سرویسها سریع، راحت، مطمئن و بسیار رقابتی هستند.

حمل و نقل از طریق خشکی
ظرفیت بارگذاری / ابعاد- یدک روپوش دار
•طول : 13.6 متر
•عرض : 2.45 متر – 2.48 متر
•ارتفاع : 2.5 متر – 2.7 متر
•تا 34 فضای یورو- پالت (پالت اروپایی)
•تا 25 تن ظرفیت مفید
کوشش ما در تحصیل رضایت و پاسخ به نیازهای مشتریان برحسب خواست و سفارش آنانست و تیم آموزش دیده و فعال ما با انگیزه خدمت آماده حل مسائل مرتبط با امور حمل و نقل کالاهای عمومی و صنعتی است. با استفاده از تجهیزات لازم، انبار، و امور لجستیکی است.
سرویسهای ما بر حسب الزامات مرتبط با مشتری ارائه می شوند و بنا به تأیید مشتریان این سرویسها سریع، راحت، مطمئن و بسیار رقابتی هستند.

خدمات به مشتری
کلیه وسایط نقلیه شرکت حمل و نقل سهیل ترابر برای حمل بار از نظر تکنولوژیک استاندارد هستند و همین تحویل سریع و بسیار ایمن محموله را تضمین می نماید. ما در بیست و چهار ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در دسترس هستیم و مرکز لجستیکی چند زبانه ما ارتباطات به موقع و با کیفیت بالا را بین مشتری، راننده، بالابر، و محل تحویل ایجاد می کنند. ما متعهد به انجام تقاضاهای مشتریان خود به نحوی مناسب و موثر هستیم.
امور بیمه و گواهی
کلیه وسایط نقلیه ما ضمن حمل و نقل تحت پوشش بیمه CMR بوده و کامیونها نیز دارای پروانه CEMT هستند که ما را قادر به ارائه این سرویسها بدون اجبار به کسب پروانه از کشور ثالث می نماید.
تجهیزات و کامیونها
وسایط حمل و نقل خشکی ما تریلرها و شبه تریلرهای استاندارد و اِعمال مدیریت بر این ناوگان حمل و نقل به ما قابلیت انعطاف و قدرت کنترل کیفیت بالاتری در پاسخ به نیازهای مشتریان می دهد. کامیونها و تجهیزات ما به ما امکان جابجایی زنجیره گسترده ای از انواع محموله از نظر حجم تا 120 متر مکعب را می دهد و در مجموع ناوگان وسایط نقلیه ما شامل چهار تراکتور کامیون با شبه تریلر (13,60 m/ 93-95m3) و پنج کامیون با تریلر کامل (7,7/7,7 m/ 115 m3) است.