اخبار اخیر

اوراق کشتی‌های کانتینربر افزایش یافت

اوراق کشتی‌های کانتینربر با ظرفیت بیش از ۲۱۲ هزار TEU کا

نخستین همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی

نخستین همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی در تاریخ ۳ و ۴ تیر

اوراق کشتی‌های کانتینربر افزایش یافت

اوراق کشتی‌های کانتینربر با ظرفیت بیش از ۲۱۲ هزار TEU کانتینر در چهار ماهه نخست سال ۲۰۱۴ منجر به افزایش رکورد اوراق کشتی‌ها شده است.

اوراق کشتی‌های کانتینربر با ظرفیت بیش از ۲۱۲ هزار TEU کانتینر در چهار ماهه نخست سال ۲۰۱۴ منجر به افزایش رکورد اوراق کشتی‌ها شده است.
به گزارش مانا، میزان کلی اوراق کشتی‌های کانتینربر در چهار ماه نخست سال 2014 میلادی 27 درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با افزایش همراه بوده است و پیش‌بینی می‌شود اوراق کشتی‌های کانتینربر با ظرفیت 500 هزار TEU تا پایان سال 2014 میلادی نیز افزایش یابد.
میزان اوراق کشتی‌های کانتینربر با میزان تحویل کشتی‌های جدید در سال جاری مطابقت ندارد. این در حالی است که در چهار ماه نخست 2014 میلادی کشتی‌های کانتینربر با ظرفیت 538 هزار TEU به شرکت‌های طرف قرارداد تحویل شده اما بیش از نیمی از آنها برای اوراق به یارد کشتی سازی منتقل شده است.
بر اساس این گزارش عمر میانگین کشتی‌های اوراق شده از 28 سال در سال 2011 به 21 سال کاهش یافته است.

لازم به ذکر است سال 2013 میلادی با اوراق کشتی‌های کانتینربر با ظرفیت 450 هزار TEU در یاردهای سطح پایین هند، بیشترین میزان اوراق سال گذشته را به خود اختصاص داده است.